Hyppää sisältöön

Osallisuutta ja tekoja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus nousi yhdeksi osallistujia puhuttavaksi teemaksi, kun lakisääteinen Monialainen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto (MOVER) kokoontui tiistai aamupäiväksi 16.5.2023 Valkeakosken teatterille. Osallistujia oli niin nuorten parissa työskentelevistä aikuisista, esihenkilöihin, päättäjiin ja nuoriin. Moverin yhtenä tavoitteena on kartoittaa nuorten palveluiden alueellista toimivuutta. 105 henkilön voimin tutkailtiin nuorten kokemaa turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Kerätty tieto sekä nuorten ja työntekijöiden kokemukset toimivat pohjana Moverin suunnittelussa. Etsivät nuorisotyöntekijät ja ohjaamotyöntekijät kysyivät etukäteen nuorilta heidän kokemuksiaan hyvinvoinnistaan ja turvallisuuden tunteestaan. Ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä tarkasteltiin ennakkoon myös kausittain kokoontuvan nuorten asiakastyöryhmän kanssa.  

Aamupäivän aikana Tampereen teatterin tuottama osallistava teatteriesitys toimi herättelijänä teemoihin. Nuoret toimivat nuorten kyselyn esittelijöinä, minkä tuloksia tutkittiin tarkemmin työpajatyöskentelyssä. 
 
Moverin tuloksia esitellään Perhekeskuspalveluiden ohjausryhmälle ja hyvinvointijaostolle. Tämän vuoden nostoja olivat seuraavat: 

  1. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus  
    Osallisuutta on muun muassa nuorten äänen kuuluminen päätöksen teossa. Vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden tukemisen lisäksi aikuisten tulee vahvistaa nuorten uskoa ja toivoa tulevaan. Tämän lisäksi nuorten läheiset on otettava vahvemmin mukaan työskentelyyn sekä tarjota vanhemmille tukea. 
  1. Työntekijöiden hyvinvointi  
    Työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisella on vaikutusta nuorten saamiin palveluihin. Tärkeää on myös kehittää nuorten parissa työskentelevien alojen veto- ja pitovoimaa. Aikaa tulee olla läsnäololle ja työn resurssien oltava kunnossa.  
  1. Järjestelmän rakenne ja monialainen yhteistyö  
    Nuorisopalvelut saivat kiitosta ja toiveen työn arvon tunnistamiselle. Osallistujat näkivät merkityksellisenä myös ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaamisen aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Kehittämisen kohteena nähtiin Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut nuorille. Toiveena olivat myös lähipalveluiden turvaaminen ja monialaisen matalankynnyksen palveluiden merkityksen tunnistaminen.  

Teatterivierailun on yhteistyössä kanssamme mahdollistanut Sääksmäen seurakunta! 
Lisätietoa tampereenteatteri.fi/naytelma/kasvun-tekija/