Hyppää sisältöön

Ryhmätoiminta

K17-toiminta

17–28-vuotiaille nuorille aikuisille päihteetöntä vapaa-ajan viettoa Nuorisokeskus Pultissa. K17-toiminta käynnistyy Pultissa tiistaina 9.1. klo 16-19 (Kanavanranta 3B, 37600 Valkeakoski). Toiminta on suunnattu yli 17-vuotiaille nuorille.

K17-toiminta järjestetään yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa ja toiminnan sisältöjä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Joillakin kerroilla on mukana myös vierailijoita. Kysy lisää etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä! Kerromme tarkemmin kertojen sisällöistä ja tarvittaessa muutoksista instagramissa: koskinetsivat

Nuorilta nuorille-toiminta

Nuorilta nuorille -toiminta sisältää erilaisten lasten ja nuorten ryhmien kanssa työskentelyä, jossa nuoret tuottavat toimintaa itselleen tai toisille nuorille. Toiminta on omaehtoista ja heidän tarpeistaan lähtevää, johon he voivat itse nuorisonohjaajan ohjauksessa ja tukemana vastata.

Toiminnan pyrkimyksenä on aktivoida ja osallistaa heidät itse toimimaan sekä kannustaa vaikuttamaan oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Nuoren kasvua ja oppimista tuetaan antamalla nuorelle mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä jakaa omaa osaamistaan ja ajatuksiaan. Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, vastuuttaminen ja toiminnan jatkuva arviointi kehittävät nuorta syventämään toiminnan kautta oppimiaan asioita tasavertaisesti ryhmän jäsenenä.

Toiminta on osa nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa, jossa kiinnostus pop-up-luontoiseen toimintaan ja ryhmiin on merkittävää.

Kouluttamisen lisäksi nuorten tiimejä ryhmäytetään ja palkitaan pitkäkestoisesta työskentelystä virkistystoiminnan avulla.

Voit kysyä lisää Nuorilta nuorille-toiminnasta nuorisonohjaajilta!