Hyppää sisältöön

Harrastava Valkeakoski

Maksuttomia harrastuksia perusopetuksen oppilaille toiveiden mukaan. Tutustu harrastuskalenteriin ja tule mukaan toimintaan.

Kerho- ja harrastustoimintaa kouluilla järjestävät perusopetus-, vapaa-aikapalvelut sekä urheiluseurat ja yhdistykset. Toimintaa on kaikenikäisille, huomaa kuitenkin että toiminta vaihtelee kouluittain. Lisätietoja kerhoista ja ilmoittautumisesta saat kouluilta sekä kerhotoiminnan koordinaattoreilta.

Koulukerhotarjonta ja ilmoittautumiset kerhoihin Harrastus-Hellewissä: ilmoittaudu koulukerhoihin

Harrastava Valkeakoski kerhokoordinaattori (pohjoisen koulut)
Eija Päiväniemi
0403356277, eija.paivaniemi@edu.valkeakoski.fi

Harrastava Valkeakoski kerhokoordinaattori (etelän koulut)
Anne Ahonen
0403356311, anne.ahonen@edu.valkeakoski.fi

PAIKALLISYHDISTYKSET

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Valkeakosken Korvenkävijät ry.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Sääksmäen nuotiopojat

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Kehitysvammaisten Tuki ry

http://www.vlkskvty.fi/

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA

Lasten ja nuorten leirien maksuvapautukset

VALTAKUNNALLISET SÄÄTIÖT

Tukikummisäätiö

YHTEISKUNNAN TUET JA ETUUDET

Kela myöntää toimeentulotuen maksamisen yhteydessä tukea harrastamisen kustannuksiin.

Perustoimeentulotukea saava perhe voi hakea täydentävää toimeentulotukea lapsen harrastusmenoihin. Tukea voi hakea joko Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä, jolloin Kela voi siirtää hakemuksen pyynnöstä kuntaan käsiteltäväksi, tai suoraan kunnasta täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksella. Lapsen harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, jos se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten tarpeiden tai olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Täältä saat tietoa kunnan täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.