Hyppää sisältöön

Nuorisopalvelut

Nuorten asialla

Valkeakosken nuorisotoimi on nuorten asialla niin arjessa kuin juhlassakin. Tutustu nuorisotilojen tarjontaan ja löydä oma juttusi! Jos sitä ei löydy, ota yhteyttä, niin mietitään sulle sellainen yhdessä. Nuorisotoimi tukee sua myös niin, että voit varata tilojamme omaan harrastamiseesi ja hakea rahallista tukea tekemiseesi.  

Nuorisotoimi palvelee toimiston aukioloaikoina, mutta myös joustavasti tarpeen mukaan muina sovittuina aikoina. Soita ja kysy tai laita sähköpostia! Meidät tavoittaa myös sosiaalisesta mediasta kuten esimerkiksi Facebookista (Valkeakosken nuorisotoimi), Instagramista (nuortenkoski) sekä nyt myös Discordista (Nuortenkoski-palvelin).

Toimintamme yhtenä lähtökohta on osallisuus. Haluamme, että nuorten ääni kuuluu ja kumisee. Tule siis mukaan toimintaan ja sano painava sanasi toimintoihin. Sillä on todellakin meille merkitystä!

Valkeakosken nuorisotoimen arvot

Avoimuus

Avoimuus on läsnäoloa ja ajan antamista kohtaamiselle. Toimimme avoimesti jakamalla tietoa ja osaamista. Avoimuus on rakentavaa palautteen antamista ja vastaanottamista. Toimintamme perusta on avoimessa vuorovaikutuksessa ja uskallamme olla tarvittaessa eri mieltä. Avoimuus on luottamusta itseen, toisiin ja nuoriin. Nuorisotoimessa kaikkien on turvallista olla ja toimia.

Rohkeus

Kannustamme toisiamme, kokeilemme rohkeasti uutta ja otamme vastaan uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Tuntematon edustaa meille mahdollisuutta uusiin oivalluksiin ja yhdessä oppimiseen. Rohkeus on uskallusta epäonnistua, kysyä ja kyseenalaistaa sekä pyytää apua ja tukea. Rohkeus ilmenee kyvyssämme ihmetellä yhdessä, silloinkin kun emme osaa tai tiedä.

Yhdenvertaisuus

Arvostamme meissä ilmenevää erilaisuutta ja jokaisen antamaa työpanosta. Meillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työyhteisössä. Kohtaamme nuoret yhdenvertaisesti ja tuemme kunkin nuoren mahdollisuuksia löytää oma paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Valkeakosken nuorisotoimen arvotaulu 2020: Avoimuus, rohkeus ja yhdenvertaisuus