Hyppää sisältöön

Nuorisotyö oppilaitoksissa

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi tekee nuorisotyötä oppilaitoksissa Valkeakoskella pääsääntöisesti yläkouluikäisten nuorten sekä 2. asteen opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Tapaat nuorisotyöntekijöitä sekä etsiviä nuorisotyöntekijöitä erilaisten tapahtumien, teemapäivien sekä esimerkiksi välituntitoiminnan yhteydessä.

Iso Askel

Iso Askel-tapahtuma on suunniteltu kuudesluokkalaisille, jotka ovat siirtymässä syksyllä yläkouluun. Iso Askel-tapahtuma pidetään keväisin huhti-toukokuussa ja kaupungin jokainen kuudesluokkalainen pääsee osallistumaan tapahtumaan.

Kaupunkikoulujen kutoset (Sorrila, Tietola, Roukko) käyvät Ison Askeleen läpi puolessatoista tunnissa, kehäkoulujen (Tarttila, Kärjennniemi, Rauhala, Leppälä) Iso Askel on yön yli kestävä leiri Pappilanniemessä.

Isossa Askeleessa käsitellään juuri tähän murrosvaiheeseen sopivia aiheita: Murrosikää, riippuvuuksia ja kiusaamista. Lisäksi tapahtumassa saa käytännön tietoa yläkoulun arjesta: tästä on usein ollut kertomassa koulun edustaja sekä tukioppilaat.

Iso Askel toteutetaan yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa.

Ryhmäx

Ryhmäx- seiskojen ryhmäytyspäivät kokoavat Roukon ja Naakan koulun seiskat Pappilanniemeen luokanvalvojiensa ja tukioppilaidensa kanssa. Ryhmäx -päivissä korostuu valinnan vapaus, vastuunotto ja koko upean Pappilanniemen luonnon hyödyntäminen.

Ryhmäx-päivän tarkoitus on ryhmäyttää uusi luokka, jossa kaikki eivät välttämättä tunne toisiaan, luoda yhteishenkeä ja tuottaa elämyksellinen kokemus jokaiselle seiskaluokan aloittaneelle.

Ryhmäx toteutetaan yhteistyössä Roukon ja Naakan yläkoulujen sekä Sääksmäen seurakunnan kanssa.

Päihdeputki

Päihdeputki on ennaltaehkäisevää päihdekasvatusta draaman keinoin Valkeakosken yläkoulujen 7.-8. lk oppilaille, joka järjestetään kahden vuoden välein. Päihdeputki toteutetaan hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

Jokainen Päihdeputki on ainutlaatuinen, sillä tapahtumaa varten suunnitellaan joka kerta uusi toiminnallinen rata, joka muotoutuu useiden työntekijöiden, vapaaehtoisten ja nuorten panoksesta.

Luokkien tutustumiskäynnit nuorisotiloilla

Voit tulla tutustumaan Nuorisotoimen nuorisotiloihin myös oman luokkasi kanssa! Nuorisotoimen palveluihin kuuluu se, että tutustutamme nuoria tiloihimme ja toimintoihimme. Nuorten iltojen alaikäraja on 7.-luokkalaiset, mutta jo 5.-6.-luokkalaiset voivat tulla tutustumaan tiloihin oman luokan kanssa vaikkapa koulupäivän aikana! Nuorisonohjaajilta voi kysellä aiheesta lisää.

Vanhempainillat

Nuorisonohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät käyvät yläkoulujen vanhempainilloissa esittelemässä nuorisotoimen toimintaa nuorten vanhemmille.

Nuorisonohjaajien pääpaino on seitsemäsluokkalaisten vanhempainilloissa, sillä uudet seiskat ovat tervetulleita nuorisotiloille ja useimpiin muihin toimintoihin.

Etsivät nuorisotyöntekijät käyvät myös kertomassa ysiluokkalaisten vanhemmille esimerkiksi erilaisista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista, jos nuori ei pääsekään peruskoulun jälkeen opiskelemaan tai jättäytyy saamastaan opiskelupaikasta pois.