Hyppää sisältöön

Yönusva

Yönusva – Nuorten tukemista ja vapaaehtoistyötä

Yönusvan katutyötä on tehty Valkeakoskella jo vuodesta 1996! Yhteistyössä Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut ja Yönusvan tuki ry 

Katutyö nuorisotyön työmuotona 

Työmuodosta käytetään myös nimitystä jalkautuva nuorisotyö. Se tarkoittaa sitä, että nuorisotyö sekä -työntekijät menevät sinne missä nuoret jo ovat. Jalkautua voi kadulle, ostoskeskuksiin, rannoille, puistoon, kirjastoon tai esim. koululle. Lähtemällä kaduille tavoitetaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla.

Ammatillinen jalkautuminen on suunnitelmallista ja säännöllistä. Kadulle jalkautuvat lisäksi vapaaehtoiset päivystäjät, jotka on perehdytetty toimintaan. Vapaaehtoiset eivät jalkaudu ilman vastuupäivystäjää eli nuorisotyön ammattilaista. Työtä tehdään yhdessä verkostojen mm. vartiointipalveluiden, poliisin ja sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa.

Kadulla ja muissa julkisissa tiloissa liikutaan puolueettomalla maaperällä, jolloin sekä aikuisten että nuorten rooli on erilainen kuin esim. koululla tai nuorisotilalla. Avainasemassa on nuoriin myönteisesti ja leimaamattomasti suhtautuva lähestymistapa, kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen.

Katutyön historia Valkeakoskella

Yhdyskuntatyön toimisto aloitti ”Yönusva-projektin” vuonna 1995. Yhteistyötä tehtiin SPR:n selviämisaseman kanssa. Nuorisotoimelle se siirtyi vuonna 1999 ja sitä varten palkattiin työnsuunnittelija työllisyysmäärärahoilla aina vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen katutyö on sisältänyt nuorisoneuvojan ja etsivän nuorisotyöntekijän työnkuviin.

Toiminta tällä hetkellä

Jalkautuvaa nuorisotyötä sekä vapaaehtoistoimintaa koordinoi tällä hetkellä nuorisonohjaaja, muun työn ohella. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana noin 30 aikuista. Vastuupäivystäjinä toimivat nuorisotyön ammattilaiset.

Rahoitus 

Tarvittaessa nuorisotoimen käyttötaloudesta (www.nuorisotilastot.fi) on otettu jalkautuvaan nuorisotyöhön varoja. Yönusvan tuki ry:n saamien lahjoitusten avulla on taloudellisesti tuettu työmuotoa. Yhdistyksen budjetti on vuosittain 0-2000€, riippuen lahjoitusten määrästä. Yhdistys ei ole hakenut kaupungilta toiminta-avustusta, koska varsinaista jalkautuvaa nuorisotyötä koordinoidaan nuorisotoimesta.

Tulevaisuus 

Yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittäminen on yksi tulevaisuuden kunnan tärkeitä rooleja. Vapaaehtoistyön kiinnostus kuntalaisissa pitää ottaa tosissaan ja tukea tätä työtä. Yhteistyössä kunta ja yhdistys voivat kehittää katutyötä ja muuta nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Esimerkkejä tästä löytyy mm. Aseman lapset ry.ltä joka tekee myös katusovittelua, kiusaamista estävää työtä jne.

Harrastustoiminnan tukeminen ja kehittäminen liittyvät oleellisesti kadulla viihtyvien nuorten tarpeisiin. Uusien harrastusmuotojen ja yhdistysten tukeminen on tärkeää. Esimerkiksi tällä hetkellä olisi tarvetta sisätiloissa tapahtuvalle skoottaus/skeittaus -harrastukselle (skeittihalli), nuorten moottoripajalle ja paljon pelaavien lasten ja nuorten tukemiseen E-Sportin parissa.

YÖNUSVAN TUKI RY – Yhdistys toiminnan tukena 

Yhdistys on perustettu vuonna 1996, kotipaikka Valkeakoski. Yhdistyksen säännöissä lukee: ”Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Yönusvan katutyöhanketta sekä muuta nuorten sosiaalista toimintaa. Yönusva katutyöhankkeessa toimii vapaaehtoisia yli 18-vuotiaita aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita nuorten asioista. Lisäksi yhdistys järjestää koulutusta, retkiä ja muuta viriketoimintaa mukana oleville aikuisille vapaaehtoisille. Yhdistys järjestää nuorille myös erilaisia tapahtumia ja vaihtoehtoista viriketoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja…”

Hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja Ramona Rautanen

Varapuheenjohtaja Tanja Aro, sihteeri ja taloudenhoitaja Nita Käkönen, jäsenet Nina Hukkila, Lauri Selin ja Juuso Toikkanen. Varajäsenet Pilvi Tuominen ja Marko Jokinen.

Yönusvan tuki ry toimintakertomus 2019

VOIT TUKEA YÖNUSVAA HALUAMALLASI SUMMALLA LAHJOITTAMALLA

Tilille FI20 5494 0920 0311 37 viitteellä 5005

KIITOS TUESTASI!