Hyppää sisältöön

Yönusva

Yönusva – Nuorten tukemista ja vapaaehtoistyötä

Yönusvan katutyötä on tehty Valkeakoskella jo vuodesta 1996! Yhteistyössä Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut ja Yönusvan Tuki ry 

Katutyö nuorisotyön työmuotona 

Työmuodosta käytetään myös nimitystä jalkautuva nuorisotyö. Se tarkoittaa sitä, että nuorisotyö sekä -työntekijät menevät sinne missä nuoret jo ovat. Jalkautua voi kadulle, ostoskeskuksiin, rannoille, puistoon, kirjastoon tai esim. koululle. Lähtemällä kaduille tavoitetaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla.

Kadulle jalkautuvat lisäksi vapaaehtoiset päivystäjät, jotka on perehdytetty toimintaan. Vapaaehtoiset eivät jalkaudu ilman vastuupäivystäjää eli nuorisotyön ammattilaista. Työtä tehdään yhdessä verkostojen mm. vartiointipalveluiden, poliisin ja sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa.

Kadulla ja muissa julkisissa tiloissa liikutaan puolueettomalla maaperällä, jolloin sekä aikuisten että nuorten rooli on erilainen kuin esim. koululla tai nuorisotilalla. Avainasemassa on nuoriin myönteisesti ja leimaamattomasti suhtautuva lähestymistapa, kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen.

Katutyön historia Valkeakoskella

Valkeakosken kaupungin yhdyskuntatyön toimisto aloitti ”Yönusva-projektin” vuonna 1996. Yhteistyötä tehtiin SPR:n selviämisaseman kanssa. Nuorisotoimelle se siirtyi vuonna 1999 ja sitä varten palkattiin työnsuunnittelija työllisyysmäärärahoilla aina vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen katutyö on sisältynyt eri työntekijöiden tehtävänkuviin.

Toiminta tällä hetkellä

Jalkautuvaa nuorisotyötä sekä vapaaehtoistoimintaa koordinoi tällä hetkellä nuorisonohjaaja, muun työn ohella. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana noin 30 aikuista. Vastuupäivystäjinä toimivat nuorisotyön ammattilaiset.

Rahoitus 

Tarvittaessa nuorisotoimen käyttötaloudesta (www.nuorisotilastot.fi) on otettu jalkautuvaan nuorisotyöhön varoja. Yönusvan tuki ry:n saamien lahjoitusten avulla on taloudellisesti tuettu työmuotoa. Yhdistyksen budjetti on vuosittain 0-2000€, riippuen lahjoitusten määrästä.

YÖNUSVAN TUKI RY – Yhdistys toiminnan tukena 

Yhdistys on perustettu vuonna 1997, kotipaikka Valkeakoski.
Yhdistysnumero 166.377, Y-tunnus: 1089168-7

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti jalkautuvaa nuorisotyötä sekä muuta nuorten toimintaa ja edistää yhdenvertaisuutta sekä nuorten osallisuutta Valkeakoskella. Keskeisenä tehtävänä on hyvien ja turvallisten kohtaamisten tuottaminen aikuisten ja nuorten välille.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

  • Toimii yhteistyössä Valkeakosken kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa tukien nuorten sosiaalista toimintaa 
  • Toimintaa kehitetään paikallisista sekä nuorten tarpeista käsin  
  • Yhdistys tukee vapaaehtoistoimintaa järjestäen esim. koulutusta, retkiä ja viriketoimintaa 
  • Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisilla luvilla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 

Tervetuloa liittymään Yönusvan Tuki ry:n jäseneksi. Tästä pääset täyttämään tarvitsemamme tiedot. Jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen asioihin esim. osallistumalla vuosikokoukseen. Jäsenyys ei velvoita mitään emmekä peri jäsenmaksua. Jäsentiedot tullaan säilyttämään tietosuojalain mukaisesti.

Hallitus 2024-2026

Puheenjohtaja Ramona Rautanen

Varapuheenjohtaja Nina Hukkila, sihteeri ja rahastonhoitaja Nita Käkönen, jäsenet Henna Eerola, Rauli Vartiainen ja Lauri Selin. Varajäsenet Juuso Toikkanen, Tanja Aro ja Marko Jokinen. 

Toimintakertomus 2023

VOIT TUKEA YÖNUSVAA HALUAMALLASI SUMMALLA LAHJOITTAMALLA

Tilille FI20 5494 0920 0311 37 viitteellä 5005

KIITOS TUESTASI!