Hyppää sisältöön

Nuorisovaalit 12.11.2020

OLE VAIKUTTAVA JA ASETU EHDOKKAAKSI NYT!

Valkeakoskella järjestetään joka toinen vuosi nuorisovaalit, jossa valitaan 13 valkeakoskelaisten nuorten edustajaa nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten elinoloihin ja palveluihin Valkeakoskella. Ehdokashaku käynnistyy 3.9. ja päättyy 5.10. klo 14. Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, joita on jaossa oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa. Liite: ilmoittautumislomake.

Voit asettua ehdokkaaksi ja sinulla on äänioikeus, mikäli asut Valkeakoskella ja olet vaalivuoden syyskuussa peruskoulun seitsemännellä luokalla tai sitä vanhempi, et kuitenkaan vielä 18 -vuotta täyttänyt ja jos kotikuntasi on Valkeakoski väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Uuden vaaleilla valittavan nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.1.2021 ja kestää kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston kokouksiin ja kaksi kuhunkin lautakuntaan. Kaikille nimetään myös varahenkilöt. Nuorisovaltuustolla on vuosittain oma toimintamääräraha nuorisotoimen talousarviossa.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on lisätä nuorten kiinnostusta ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. Sen kokouksissa keskustellaan ja tehdään ehdotuksia nuorten elämään vaikuttavista asioista ja nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja nuorten elinoloista päätettäessä. Nuorisovaltuusto järjestää myös nuorisotapahtumia ja valitsee keskuudestaan työryhmiä asioita valmistelemaan. Apunaan nuorisovaltuustolla on nuorisotoimesta nuorisonohjaaja ja/tai nuorisotoimenjohtaja.

Nuorisovaltuuston toiminta perustuu Nuorisolakiin (27.1.2006/72, 8 § Nuorten osallistuminen ja kuuleminen) ja kaupungin hallintosääntöön. Myös Kuntalaki edellyttää, että nuorien kuulemiseen on luotu kunnissa edellytykset. Nuorisovaalit ovat osa koulun yhteiskunnallisten aineiden opetusta ja vaalien käytännön järjestelyistä vastaavat koulujen vaalilautakunnat sekä nuorisovaalien keskusvaalilautakunta kaupungin nuorisotoimen johdolla.

 Valkeakoskella 2.9.2020

Nuorisovaalien keskusvaalilautakunnan puolesta

Anne Kurikka
Nuorisotoimenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Kuva nuorisovaaliehdokkaiden ilmoittautumislomakkeesta