Hyppää sisältöön

Muutos tapahtuu tekemällä

Nuori, Onko sinulla mahdollisuus saada aikaan muutosta lähiympäristössäsi? Onko sinulla mahdollisuus ilmaista mielipiteitä ja ajatuksiasi? Saatko vaikuttaa päätöksentekoon ja ympäristöösi? Tiesitkö, että kunnan tulee luoda nuorten kuulemiseen edellytykset? 

Muutoksen tekemisen paikkoja ja ryhmiä

Nuorisovaltuusto; Oppilaskunnat; Oppilaskuntien hallitukset; Tukioppilaat; Oppilasagentit;  
Mover: monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (nuorten edustus mukana);
Osallistuminen toimintaan (mm. Nuorisopalveluiden Päihdeputki, Skullture-paneelit, Iso askel, Onnirokki, Ohjaamo); Yhdistys- ja seuratoimintaan osallistuminen; Kyselyihin osallistuminen.

Aikuinen, tuetko omalla toiminnallasi nuoren osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia? Nuorten kuulemisen lisäksi osallisuus on kohtaamista ja nuorille tärkeiden asioiden kuuntelemista. Osallisuus on myös erilaisten mielipiteiden ja moniäänisyyden sallimista, missä nuorten tuottamiin näkökulmiin ja toimintaehdotuksiin tartutaan. 

Valkeakoskella on kuluneen vuoden aikana ollut lapsille ja nuorille suunnattuja osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjoavia tapahtumia ja ryhmiä. Alla avattu niistä muutamaa. Lisäksi Valkeakoskelta löytyy paljon muita paikkoja ja ryhmiä, joilta saa apua muutoksen tekemiseen. 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, jonka vaalit järjestetään kahden vuoden välein. Ehdolle voivat asettua valkeakoskelaiset nuoret, jotka ovat vaalivuoden syyskuussa aloittaneet 7-luokan tai on sitä vanhempi – ei kuitenkaan täysi-ikäinen. Äänioikeus on peruskoulun 7-luokasta ylöspäin aina täysi-ikäisyyteen asti. 

Nuorisovaltuustossa keskustellaan ja tehdään ehdotuksia nuorten elämään vaikuttavista asioista. Lisäksi nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja nuorten elinoloihin vaikuttavista asioista. Nuorisovaltuusto järjestää myös tapahtumia ja kerää nuorilta tietoa päättäjille. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. 

Yhtenä vaikuttamisen paikkana nuorisovaltuusto järjestää vuosittain Oktaforin, missä kuullaan koulujen niin oppilaiden kuin myös opettajien mielipiteitä ja viedään niitä eteenpäin päättäjille. Tämän vuoden Oktaforissa toivottiin muun muassa kiusaamisvapaita kouluja, viihtyvyyttä kaupunkiin ja nuorisovaltuustolle aloitusoikeutta kaupungin valtuustoon. 

Me vaikuttajat -klubi kirjastossa

Kirjaston yhtenä laissa määritettynä tehtävänä on edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa ja sananvapautta. Me vaikuttajat –klubia järjestettiin alakoululaisille kirjastossa talvella ja sitä tarjottiin myös yläkoululaisille syksyllä osana Kohtaamisia kirjastossa ja Me vaikuttajat –klubi -hanketta.  

Kirjastossa on myös järjestetty syksyn aikana Lasten ja nuorten kyselytunti –tapahtumia, joihin kutsuttiin vieraiksi kunnan päätöksentekijöitä, kansanedustajia ja somevaikuttaja. Heille sai esittää vapaasti kysymyksiä vaikuttamistyöhön liittyen. 

Klubin ja kyselytuntien tarkoituksena oli tukea ja innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan heille itselleen tärkeissä asioissa ja tutustumaan erilaisiin vaikuttamisen tapoihin. Klubista sai alkunsa esimerkiksi kirjastolla kesän lopussa järjestetty, suuren suosion saavuttanut, Kepparitapahtuma.  

Mikä vituttaa toimintamalli

Ohjaamo Valkeakosken yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämissä Mikä vituttaa –illoissa keskusteltiin nuoria turhauttavista asioista ja palveluiden toimivuudesta ja toimimattomuudesta. Nuorilta saatua tärkeää tietoa on viety eteenpäin päättäjille ja muille aikuisille, jotta nuorten näkemykset tulevat kuulluksi palveluita kehitettäessä. 

Aikuisilta toimintamalli vaatii valmiutta kohdata nuoria ja sitoutumista vahvistaa nuorten ääntä päättäjille ja muille nuorten parissa työskenteleville tahoille. Lisäksi osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien ytimessä on aidon vuorovaikutuksen herättely ja tukeminen. Merkityksellistä on, että nuorten tuottamaan tietoon, ajatuksiin ja kehitysehdotuksiin reagoidaan. 

Mikä vituttaa Koskissa ilta keräsi noin 80 nuorta, joilta kuultiin ajatuksia Valkeakosken palveluista. Nuorten ääniin vastasivat muun muassa Kela halusi kuulla tarkemmin nuorten kokemuksia ja Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä nuorten vapaa-ajan ja yhteisöllisyyden tukemiseksi. 

Osallistu

Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien paikoista löydät muun muassa seuraamalla nuorisovaltuuston, nuorisotoimen, Ohjaamon ja kirjaston toimintaa. Onko sinulla idea, jota haluaisit kokeilla? Kerro ideasi meille ja mietitään yhdessä, miten sen voisi toteuttaa! 

Anna-Mari Nukarinen, hanketyöntekijä, Kohtaamisia kirjastossa ja Me vaikuttajat -klubi
Marja Kumpulainen, nuorisoneuvoja, Nuorisotoimi