Hyppää sisältöön

MOVER 2024 – Aikaa kohtaamiselle

Lakisääteinen Monialaisen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto (MOVER) kokoontui tiistaina 14.5.2024 klo: 8.30-12.00 Valkeakosken teatterilla. Osallistujat koostuivat 75 nuorten kanssa työskentelevästä aikuisesta sekä 15 nuoresta työpajoilta ja nuorisovaltuustosta. Vuosittaisten MOVER kokoontumisien tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksen teon ja suunnitelmien tueksi. Tavoitteena on myös edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa, tiedonvaihdon sujuvuutta sekä yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.​

Aamupäivän aloitti dokumentaristi Sami Kieksi, jonka jälkeen tutustuimme nostoihin kouluterveyskyselystä sekä nuorten ajatuksiin kohtaamisesta ja palveluiden kehittämisestä. Tämän jälkeen syvennyimme jakamaan ja pohtimaan kohtaamisen merkitystä ja palveluiden toimivuutta. Kokoontumisen lopuksi puheenvuoron piti Pirkanmaan hyvinvointialueen integraatiojohtaja Tuukka Salkoahoa.

MOVERin tulokset esitellään perhekeskuspalveluidenryhmälle, missä jatko työstetään esille nousseita aiheita ja kehittämisideoita. Tämän vuoden nostoja olivat seuraavat:

 1. Kohtaamisen merkitys
  Kohtaaminen syntyy läsnäolosta ja kiireettömyydestä, missä pysähdytään kuuntelemaan arvostavasti ja osoitetaan kiinnostusta. Vaikuttavuutta saadaan työn jatkuvuudella ja avoimella työotteella.

 2. Saavutettavat palvelut
  Palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Tarvitaan resurssien lisäämistä, riittävästi aikaa kohtaamiselle, selkeyttä ja pysyvyyttä. Nuorten osallisuuteen, tiedonkulkuun ja prosessien selkeyteen on syytä myös panostaa.

 3. Yhteistyö organisaatioiden välillä
  Yhteisöllisyys työkaluksi, missä eri toimijat tuntevat toinen toisensa ja yhdessä opitaan onnistumisista. Yhteistyön yli organisaatioiden tulee olla avointa, suoraa ja asiakaslähtöistä. Palveluiden tulee saavuttaa nuori.




  Marja Kumpulainen