Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen Valkeakoskella

Harrastava Valkeakoski tarjoaa lapsille ja nuorille maksuttomia, matalan kynnyksen harrastuksia heidän toiveisiinsa pohjautuen. Toimintaan tavoitellaan mukaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei vielä ole aiempaa harrastusta.

Uuden lukuvuoden Harrastava Valkeakoski -kerhot käynnistyvät syyskuussa viikolta 36 alkaen. Harrastava Valkeakoski kerhojen toimintakaudet ovat syyslukukaudella viikot 36–50 ja kevätlukukaudella viikot 2–21 pois lukien koulujen loma-ajat sekä joulutauko.

Olemme ottaneet käyttöömme tiedotus- ja ilmoittautumisjärjestelmä Harrastus-Hellewin. Harrastustarjonta tulee näkyviin Hellewiin ja ilmoittautumisajat näkyvät kunkin kerhon ja harrastuksen kohdalla erikseen. Lukuvuoden aikana kerhoja syntyy myös lisää. Kerhotarjonta löytyy Hellewisivun pääluokan Harrastava Valkeakoski alta ja kerhoja voi selata myös kouluittain otsikon aineet alta. Kerhoista tiedotamme myös Wilma viesteillä. Lisätietoja saat myös kerhokoordinaattoreilta.

Koulukerhotarjonta ja ilmoittautumiset kerhoihin Harrastus-Hellewissä: ilmoittaudu koulukerhoihin

Harrastava Valkeakoski kerhokoordinaattori (pohjoisen koulut)
Eija Päiväniemi
0403356277, eija.paivaniemi@edu.valkeakoski.fi

Harrastava Valkeakoski kerhokoordinaattori (etelän koulut)
Anne Ahonen
0403356311, anne.ahonen@edu.valkeakoski.fi

Koulukerhot ja harrastukset käynnistyvät syyskuussa | Valkeakosken kaupunki (valkeakoski.fi)

PAIKALLISYHDISTYKSET

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Valkeakosken Korvenkävijät ry.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Sääksmäen nuotiopojat

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Kehitysvammaisten Tuki ry

http://www.vlkskvty.fi/

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA

Lasten ja nuorten leirien maksuvapautukset

VALTAKUNNALLISET SÄÄTIÖT

Tukikummisäätiö

YHTEISKUNNAN TUET JA ETUUDET

Kela myöntää toimeentulotuen maksamisen yhteydessä tukea harrastamisen kustannuksiin.

Perustoimeentulotukea saava perhe voi hakea täydentävää toimeentulotukea lapsen harrastusmenoihin. Tukea voi hakea joko Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä, jolloin Kela voi siirtää hakemuksen pyynnöstä kuntaan käsiteltäväksi, tai suoraan kunnasta täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksella. Lapsen harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, jos se arvioidaan lapsen tai perheen erityisten tarpeiden tai olosuhteiden perusteella tarpeelliseksi. Täältä saat tietoa kunnan täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.