Ehkäisevä päihdetyö

Ennaltaehkäisevä päihdetyö nuorisopalveluissa on

  • Nuorten sosiaalista vahvistamista esim. nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja tukemista, nuorten kuulemista, osallisuuden edistämistä, kannustamista, läsnäoloa ja aikuisena olemista nuoren arkipäivässä (nuorisotyö).
  • Nuoren elämän tilannetta, terveyttä tai asemaa korjaamaan pyrkivää työtä (etsivä nuorisotyö).
  • Suojaavien tekijöiden vahvistamista.
  • Tiedon tuottamista päihteistä, käyttöön liittyvistä riskeistä ym. Sitä tehdään monialaisesti yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää työtä. Se on Yhteiskunnallisesti merkittävää ja sillä on vahva kasvatuksellinen tavoite.

 

A-Klinikan Nuorisoaseman palvelut Valkeakoskella

Palvelu tarkoitettu 13-25-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Tukea ja apua päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa sekä liialliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön liittyvissä pulmissa. Tukea nuoruusikään ja aikuistumiseen liittyvissä haasteissa.

Yhteydenotot soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostitse:

Sari Touru (sairaanhoitaja, psykoterapeutti) puh. 040 652 6697 /sari.touru@a-klinikka.fi

 

Nuorisoalan osaamiskeskus VAHVISTAMO

Nuorisoalan toimijoilla on tärkeä rooli nuorten kasvun tukemisessa ja oman paikan löytämisessä. Uusi nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo haluaa tukea tätä arvokasta työtä tarjoamalla työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. Omien vahvuuksien tunnistaminen, arjen taidot, kuulluksi tuleminen sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja vahvistavat nuoren kokemusta omasta pärjäämisestä.

Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Edistävä ja ehkäisevä työ on ennakoivaa, systemaattista ja pitkäjänteistä sekä osa jokaista kohtaamista ja arjen hetkeä.

Kokemus omista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuudesta on keskeinen osa mielenterveyttä ja hyvinvointia. Vahvistamo kannustaa valjastamaan nuorten idearikkauden ja asiantuntijuuden oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

NUUSKAKOUKKUkampanja haluaa lisätä nuorten kriittisyyttä ja muistuttaa aikuisia vastuusta.

 

Nuorille päihteettömiä tapahtumia, kokemuksia ja keskustelua päihteistä

A.T.E. PÄIHDEPUTKI 23.-27.3.2020

Päihteistä draaman keinoin. Yläkoulujen 7-8 luokille Nuorisokeskus Pultissa 

A.T.E. EXTREME 

Kaupunkiseikkailu koululuokille

LISÄTIETOJA

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi 

Nuorisoneuvoja

Etsivä nuorisotyö

Marja Kumpulainen

040 335 6823

marja.kumpulainen@valkeakoski.fi

 

 

 

Muistoja

A.T.E. PÄIHDEPUTKI 2018

Päihdeputki järjestettiin Nuorisokeskus Pultissa Valkeakosken yläkoulujen 7-8.lk oppilaille keväällä 2018. Muistona tapahtumasta Benitan Mystory ->

A.T.E. Päihdeputki 2014

Valkeakosken nuorisotoimi järjesti perinteisen Päihdeputken Aknessa yhteistyössä Naakan jopon, Sääksmäen seurakunnan, starttipajan, nuortenkoskin ja monien vapaaehtoisten nuorten kanssa.  Päihdeputki oli Aknessa 24.-28.3. välisenä aikana.

A.T.E. Extreme 2013