Yönusva

Yönusva - Nuorten tukemista ja vapaaehtoistyötä

Yönusvan katutyötä on tehty Valkeakoskella jo vuodesta 1996! Yhteistyössä Valkeakosken kaupungin nuorisopalvelut ja Yönusvan tuki ry 

Katutyö nuorisotyön työmuotona 
Työmuodosta käytetään myös nimitystä jalkautuva nuorisotyö. Se tarkoittaa sitä, että nuorisotyö sekä -työntekijät menevät sinne missä nuoret jo ovat. Jalkautua voi kadulle, ostoskeskuksiin, rannoille, puistoon, kirjastoon tai esim. koululle. Lähtemällä kaduille tavoitetaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla.

Ammatillinen jalkautuminen on suunnitelmallista ja säännöllistä. Kadulle jalkautuvat lisäksi vapaaehtoiset päivystäjät, jotka on perehdytetty toimintaan. Vapaaehtoiset eivät jalkaudu ilman vastuupäivystäjää eli nuorisotyön ammattilaista. Työtä tehdään yhdessä verkostojen mm. vartiointipalveluiden, poliisin ja sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa.

Jalkautujien tärkein tehtävä on olla läsnä ja havainnoida ympäristöä. Usein jo pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa ilmapiiriä ja ennaltaehkäisee harkitsemattomia tekoja. Nuorten arkisissa toimintaympäristöissä liikkuminen parantaa aikuisten ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Nuoret arvostavat sitä, että heidän luokseen mennään myös ilman erityistä käsiteltävää asiaa. Vapaamuotoinen kohtaaminen antaa nuorelle tunteen siitä, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita.

Kadulla ja muissa julkisissa tiloissa liikutaan puolueettomalla maaperällä, jolloin sekä aikuisten että nuorten rooli on erilainen kuin esim. koululla tai nuorisotilalla. Avainasemassa on nuoriin myönteisesti ja leimaamattomasti suhtautuva lähestymistapa, kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen.

Katutyön historia Valkeakoskella
Yhdyskuntatyön toimisto aloitti ”Yönusva-projektin” vuonna 1995. Yhteistyötä tehtiin SPR:n selviämisaseman kanssa. Nuorisotoimelle se siirtyi vuonna 1999 ja sitä varten palkattiin työnsuunnittelija työllisyysmäärärahoilla aina vuoteen 2011 asti. Tämän jälkeen katutyö on sisältänyt nuorisoneuvojan ja etsivän nuorisotyöntekijän työnkuviin.

Toiminta tällä hetkellä
Yönusvan katutyötä koordinoi tällä hetkellä nuorisoneuvoja. Työnkuvassa tähän työhön aikaa n. 15%. Lisäksi nuorisoneuvoja mm. koordinoi ja tekee etsivää nuorisotyötä (asiakas- ja verkostotyö). Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ilmoitusvelvollisia tahoja on monta ja asiakkaaksi etsivään nuorisotyöhön tulee vuosittain n. 150 nuorta. Etsivä nuorisotyö ja katutyö ovat eri työtä. Etsivän nuorisotyön toimintaympäristönä ja työtapana voi kuitenkin olla myös katutyö.

Vapaaehtoisia päivystäjiä eli vapaaehtoistyöntekijöitä on tällä hetkellä yli 30. Heistä suurin osa on tullut mukaan toimintaan viime vuosien aikana, eli vapaaehtoistyö on nyt nosteessa. Vastuupäivystäjinä toimivat etsivät nuorisotyöntekijät, nuorisoneuvoja, nuorisonohjaaja sekä vapaaehtoisena vastuupäivystäjänä toimiva Yönusvan hallituksen Rauli Vartiainen (yhdeltä ammatiltaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja). Katutyön ja vapaaehtoisten määrä vaihtelee vuosittain liittyen kentältä nousevaan tarpeeseen.

Rahoitus 
Tarvittaessa nuorisotoimen käyttötaloudesta (www.nuorisotilastot.fi) on otettu katutyöhön varoja. Yönusvan tuki ry:n saamien lahjoitusten avulla on taloudellisesti tuettu työmuotoa. Yhdistyksen budjetti on vuosittain 0-2000€, riippuen lahjoitusten määrästä. Yhdistys ei ole hakenut kaupungilta toiminta-avustusta, koska varsinaista katutyötä koordinoidaan nuorisotoimesta.

Tulevaisuus 
Yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittäminen on yksi tulevaisuuden kunnan tärkeitä rooleja. Vapaaehtoistyön kiinnostus kuntalaisissa pitää ottaa tosissaan ja tukea tätä työtä. Yhteistyössä kunta ja yhdistys voivat kehittää katutyötä ja muuta nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Esimerkkejä tästä löytyy mm. Aseman lapset ry.ltä joka tekee myös katusovittelua, kiusaamista estävää työtä jne.

Harrastustoiminnan tukeminen ja kehittäminen liittyvät oleellisesti kadulla viihtyvien nuorten tarpeisiin. Uusien harrastusmuotojen ja yhdistysten tukeminen on tärkeää. Esimerkiksi tällä hetkellä olisi tarvetta sisätiloissa tapahtuvalle skoottaus/skeittaus -harrastukselle (skeittihalli), nuorten moottoripajalle ja paljon pelaavien lasten ja nuorten tukemiseen E-Sportin parissa (tietokone pelaaminen verkossa).

YÖNUSVAN TUKI RY – Yhdistys toiminnan tukena 
Yhdistys on perustettu vuonna 1996, kotipaikka Valkeakoski. Yhdistyksen säännöissä lukee: ”Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Yönusvan katutyöhanketta sekä muuta nuorten sosiaalista toimintaa. Yönusva katutyöhankkeessa toimii vapaaehtoisia yli 18-vuotiaita aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita nuorten asioista. Lisäksi yhdistys järjestää koulutusta, retkiä ja muuta viriketoimintaa mukana oleville aikuisille vapaaehtoisille. Yhdistys järjestää nuorille myös erilaisia tapahtumia ja vaihtoehtoista viriketoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja…”

Hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja Rauli Vartiainen p. 044 980 2690, vartiainen.rauli89(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja Nina Hukkila, sihteeeri ja taloudenhoitaja Nita Käkönen, jäsenet Teija Bullock, Pilvi Tuominen ja Tanja Aro. Varajäsenet Lauri Selin ja Juuso Toikkanen. 

Yönusvan tuki ry toimintakertomus 2019

 

VOIT TUKEA YÖNUSVAA HALUAMALLASI SUMMALLA LAHJOITTAMALLA

Tilille FI20 5494 0920 0311 37

viitteellä 5005

KIITOS TUESTASI!

Yönusvan tuki ry myös osallistuu ennaltaehkäisevästi valkeakoskelaisten nuorten tukemiseen, esim. tukemalla nuoria taloudellisesti heidän pyrkiessään koulutukseen tai työelämään.

Nita Käkönen

Nuorisonohjaaja

040 335 6828

nita.kakonen@valkeakoski.fi

Rauli Vartiainen

Yönusvan Tuki ry puheenjohtaja

044 980 2690

vartiainen.rauli89@gmail.com

Sivun alaosasta löydät yhteydenottolomakkeen, jos olet kiinnostunut toimimisesta Yönusvan vapaaehtoisena. 

TULE YÖNUSVAN VAPAAEHTOISEKSI!

Löydät Yönusvan myös Facebookista!

Kuva: Sami Kujanen @Skuvisual 

Ota yhteyttä