Vanhemmille

Tietoa murrosikäisen vanhemmille

Arki murrosikäisen kanssa tuo vanhemman eteen ylpeyden ja ilon lisäksi uudenlaisia tuntemuksia, pohdittavaa ja huolenaiheita. Nuoren uusi elämänvaihe vaikuttaa monella tavalla perheen arkeen – vanhempien on hyvä olla ajan tasalla nuoren kiinnostuksen kohteista, kaverisuhteista ja koulunkäynnistä. Vanhempi, aivan kuten nuorikin, tarvitsee tietoa murrosiästä. On myös tärkeää hankkia tietoa ja pohtia sitä, miten vanhemmuus muuttuu nuoren kasvaessa.

Murrosikä

Murrosikä on nopeaa kasvun ja muutoksen aikaa. Lapsi muuttuu biologisen, sosiaalisen sekä tunne-elämän ja järjen kehityksen myötä vähitellen aikuiseksi.Hormonitoiminnan vilkastuminen alakoulun viimeisillä luokilla, viimeistään yläkoulussa, käynnistää fyysisen muutoksen. Noin 20 ikävuoteen mennessä nuori on saavuttanut myös muilla osa-alueilla pysyvämmät aikuisen valmiudet.

Nuoruuden kehitystehtäviä ovat:

  • Irrottautuminen lapsuuden vanhemmista ja liittyminen ikätovereihin
  • Oman muuttuvan vartalon ja olemuksen hyväksyminen
  • Virittyminen seksuaalisuuteen ja valmistautuminen seurusteluun ja parisuhteeseen
  • Tunteiden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen harjaantuminen
  • Sosiaalisesti vastuullisen käytöksen omaksuminen
  • Oman maailmankatsomuksen kehittäminen
  • Valmistautuminen työ- ja perhe-elämään

Nuori vastaa kehitystehtäviin oman temperamenttinsa ja kypsymisensä mukaisesti, aikuisten tuen ja ohjauksen turvin. Myös ikätovereiden – kavereiden ja nuorisoporukoiden – rooli on tärkeä. Nuoren elämää tasapainossa pitävät pöydänjalat vahvistuvat vähitellen. Jos nuori tuntee olevansa jostain syystä ”erilainen nuori”, tarvitsee hän erityistä tukea. Murrosikä on nuoren kamppailua sen elämän peruskysymyksen kanssa, mikä hän on suhteessa toisiin ihmisiin.Muutoksen myllerryksessä nuori muodostaa vähitellen itsenäisen, aikuisen identiteetin.

Nuoren muuttuessa ja kasvaessa perheen vuorovaikutuskin muuttuu. Arki murrosiässä olevan nuoren kanssa on vanhemmalle antoisaa, joskus myös haastavaa aikaa. Samankin perheen lapset käyvät murrosikää läpi jokainen omalla tavallaan. Vanhemman voi olla vaikea löytää uusissa tilanteissa omasta ”työkalupakistaan” kulloinkin toimivaa välinettä.

Tämä kehitysvaihe, uhma, kapina ja raivostumisen puuskatkin ovat kuitenkin välttämättömiä nuoren suunnistaessa kohti aikuisuutta. Arjen tilanteissa nuori saa parhaimmillaan mallin rakentavasta haastavien tunteiden ilmaisusta.

Vanhemmille

Nuorisolaki 8 §: ”Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.”

Uusi nuorisolaki on astunut voimaan 1.1.2017.

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi tarjoaa valkeakoskelaisille lapsille ja nuorille monipuolista, virikkeellistä ja turvallista vapaa-ajantoimintaa. Kaikissa toiminnoissaan nuorisopalvelut haluaa tarjota mahdollisuuksia osallisuuteen eli vaikuttamiseen, kehittämiseen ja päätöksentekoon osallistumiseen.

Toimintaa nuorisotiloilla

Nuorisotiloilla on aina aikuinen nuorisotyön ammattilainen paikalla, työparinaan toinen tehtävään koulutettu aikuinen. He vastaavat 10-17 –vuotiaille suunnatusta toiminnasta, joista keskeisimpiä ovat nuortenillat, tapahtumat ja kurssit. Tilat ovat päihteettömiä, energiajuomattomia, valvottuja ja turvallisia. Myös lasten ja nuorten vanhemmat voivat tulla tutustumaan tiloihimme, tervetuloa katsomaan missä nuoresi viettää vapaa-aikansa!

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi, turvallisuus ja huolenpito ovat kasvua suojaavia tekijöitä. Vaikka nuorisonohjaajien ja nuoren suhde perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen, nuorelle tehdään selväksi, että työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa tietyt asiat tai huolenaiheet huoltajille. Erityisnuorisotyön työmuotona nuorisopalveluissa käytetään kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyötä. Näihin ohjataan lapsia ja nuoria yhteistyössä koulujen ja vanhempien kanssa.

Avustuksia, tukea ja tiloja

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi tukee valkeakoskelaisten nuorisoyhdistysten ja jäjestöjen sekä
nuorten toimintaryhmien järjestämää nuorisotoimintaa avustuksin. Nuorisotiloja sekä Kariniemen leirikeskusta vuokrataan yhdistysten ja yksityisten käyttöön.

Mahdollisuus toimia vapaaehtoisena

Nuorisotoimen tapahtumissa sekä katupartio Yönusvassa on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena yhdessä palkattujen nuorisonohjaajien kanssa. Tervetuloa mukaan! 

 
IHAN TAVALLISIA ASIOITA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön asettama arkikeinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pohtiva työryhmä julkisti 7.9.2012 Ihan tavallisia asioita -verkkosivuston ja vihkosen.

Ihan tavallisia asioita esittelee arkikeinoja, joilla aikuiset voivat tehdä lasten ja nuorten arjesta turvallisempaa. Presidentin kokoamiin työryhmiin kuului nuorten arjen eri asiantuntijoita ja kokijoita. Julkistamistilaisuus järjestettiin Jakomäen koululla, jossa vieraili myös presidentti Niinistö.

Julkistetut arkikeinot ovat työryhmän mukaan ehdotuksia, joiden tarkoitus on kutsua konkreettisiin tekoihin. Työryhmä kehottaa keksimään lisää tapoja, millä keinoin nuorten arkea voitaisiin tukea. Jokainen pystyy omalla toiminnallaan osallistumaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nämä keinot eivät välttämättä tarvitse ammattitaitoa, vain halua auttaa. Työ on vasta alussa.

Ihan tavallisia asioita –verkkosivu löytyy osoitteesta www.tavallisia.fi/

Voit myös tulostaa Ihan tavallisia asioita -vihkosen TÄSTÄ