Talouden hallinta

OMA TALOUS

Omasta rahatilanteesta huolehtiminen on tärkeää. Kun tulot ja menot ovat tasapainossa keskenään, tilanteita voi ennakoida, laskujen maksaminen sujuu vaivatta ja tarpeellisiin ostoksiin on varaa.

Joskus taloudellinen tilanne pääsee kuitenkin horjumaan: yllättävä menoerä syökin ison osan rahoista ja voi vaikeuttaa elämää. Tällöin kannattaa miettiä, mikä olisi paras ratkaisu asian selvittämiseksi: rahan säästäminen, lainaaminen vai maksujen uudelleensopiminen.

Mikäli rahat ovat usein tiukilla, laskut maksamatta ja velkataakkaa alkaa uhkaavasti kertyä aina vain lisää, on talous syytä saada kuriin. Tällöin on pysähdyttävä miettimään, kuinka omaa talouttaan hoitaa, ja suunniteltava, kuinka ongelmilta vältytään jatkossa.

Huonosti hoidettuihin raha-asioihin ei tule suhtautua kevyesti, sillä niillä voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Pienet maksamatta jääneet laskut voivat johtaa maksuhäiriömerkintään ja olla esteenä myöhemmin, kun haluaisit vaikkapa vuokrata tai ostaa asunnon, pyytää pankista lainaa tai anoa luottokorttia.

Verotus

Verotuloilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluja. Niillä ylläpidetään esimerkiksi terveydenhuoltoa ja mahdollisuuksia koulutukseen. Suomessa veroja maksaa jokainen tuloistansa riippuen – suurituloiset enemmän, pienituloiset vähemmän. Verovelvollinen on jokainen, myös alaikäinen silloin, kun hänellä on tuloja. Verottaja saa tulotiedot suoraan työnantajalta. Palkkatulo ei kuitenkaan ole ainoa verotettava tulo. Myös opintoraha, työttömyyspäivärha sekä monet KELA:n etuuksista ovat verotettavaa tuloa.

Verokortti tipahtaa luukusta viimeistään silloin, kun täytät 16 vuotta. Verokortti kannattaa ottaa mukaan heti ensimmäisenä työpäivänä ja antaa työpaikan palkanlaskijalle. Verokortista työnantaja näkee, paljonko palkastasi on pidätettävä veroa. Työsuhteen päättyessä työnantaja palauttaa verokorttisi.

Kuluttajansuoja

Kuluttajan perusvelvollisuus on maksaa tavaran tai palvelun hinta kokonaan ja sovittuna aikana. Myyjän perusvelvollisuus on toimittaa sovitunlainen tuote. Nämä asiat on määritelty kuluttajansuojalaissa. Oikeudellisesti tavaran tai palvelun ostaminen merkitsee sopimuksen tekemistä. Sopimusta ei voi kumpikaan osapuoli yksinään muuttaa. Kauppaa ei siis voi noin vain peruuttaa, vaikka tulisikin katumapäälle.

Virheettömän tavaran voi palauttaa ja saada rahat takaisin vain, jos myyjä siihen suostuu. Silloin myyjällä on halutessaan oikeus vaatia kohtuullinen vahingonkorvaus eli ns. purkuraha. Jos on epävarma ostoksen sopivuudesta, kannattaakin yrittää sopia avokaupasta ja pyytää kuittiin merkintä päivämäärästä mihin mennessä tuotteen voi palauttaa kuluitta. Monet liikkeet ja tavaratalot antavat ostoksille vaihto- ja/tai palautusoikeuden. Se on niiden vapaaehtoista asiakaspalvelua, ja liike voi itse määritellä palautusehdot.

Ostaja voi peruuttaa tuotteen tilauksen, jos tilattua tavaraa ei vielä ole toimitettu kuluttajalle. Oikeudellisesti kyse on silloin kuitenkin sopimusrikkomuksesta. Myyjä ei voi vaatia ostajaa pysymään sopimuksessa, mutta myyjällä voi olla oikeus korvaukseen. Korvauksen suuruus on usein määritelty tilaussopimuksessa.

Riitatilanteessa kohtuukorvauksen arviointiin vaikuttaa mm. se, kuinka yksilöllinen tilattu tuote on, kuinka pitkälle sen valmistus on edennyt, tilaussopimuksen peruuttamisen ajankohta ja myyjän todelliset kulut. Tällaisissa tapauksissa apua antaa kuluttajaneuvoja, joka toimii puolueettomasti antaessaan tietoja kuluttajan oikeuksista ja ja velvollisuuksista ja sovitellessaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja. Lisäksi hän antaa tietoa ja oppaita kuluttajakauppaan ja -sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Lähde: www.nuortentampere.fi

Tietoa ja apua

Valkeakosken kaupungin velka- ja talousneuvonta

Valkeakosken kaupungin etsivä nuorisotyö

Sääksmäen seurakunnan diakoniatyö

Vinkkejä oman rahankäytön suunnitteluun

Mun talous.fi

Nuorten elämä – oma talous

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallista palvelua, jota Kuluttajavirasto ohjaa. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Valtakunnallinen neuvontanumero:
029 553 6901

Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15. Puhelun hinta pvm/mpm, myös mahdollinen jonotusaika maksaa pvm/mpm.

Kuluttajaoikeusneuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai jos asia on erityisen monimutkainen ja edellyttää tapaamista neuvojan kanssa, puhelinneuvonnassa voi sopia tapaamisesta neuvontapisteessä.

Kuluttajaliitto – Valtti tietosuora nuoren talouteen

www.kuluttajaneuvonta.fi