Starttipaja

Starttipaja

Starttipaja on Valkeakosken Työllisyyspalveluiden matalan kynnyksen paja, joka tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa 17–28 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden jatkopolkujen rakentamiseen. Tärkeimpinä päämäärinä on tukea voimavara- ja ratkaisukeskeisesti nuorten työ- ja opiskeluvalmiuksia, kehittää arjenhallintataitoja, sekä tukea nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Starttipajalla valmennetaan sosiaalipedagogisen ajattelun mukaisesti eli otetaan huomioon nuoren kokonaisvaltainen tilanne ja elämismaailma. Myös vaikeat asiat otetaan puheeksi ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja ja tukitoimia yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa. Starttipajalle työskennellään verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviisti.

Starttipajalla on kaksi erilaista valmennusta; starttivalmennus sekä koulutus- ja työelämävalmennus. Valmennukset räätälöidään nuorten tilanteista, toimintakyvystä ja tavoitteista riippuen. Starttipajalla ohjelman sisällön suunnittelu ja toteutus tapahtuu Starttipajan vuosikellon kuukausittaisten teemojen mukaisesti. Starttipajalla voi olla enintään 1 vuoden kuntouttavassa työtoiminnassa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa, sopimuksesta riippuen 2-4 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä.

Starttipajan toiminta koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Valmennukselle on ominaista yhteisöllisyys sekä nuorten osallisuus. Työote valmennuksessa on tavoitteellista, kuntouttavaa sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa. Jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Starttipajalla saadaankin konkreettinen ja laaja käsitys nuoren työ- ja toimintakyvystä sekä arjenhallintataidoista. Näihin tietoihin pohjautuen autamme nuorta löytämään tarvittavat tukitoimet ja jatkopolut. Starttipajalla tuetaan nuorta siirtymävaiheissa jatkopoluille.

Starttipaja on auki nuorille ma-to klo 9.00-13.00.
Ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai sovittaessa ma-pe klo 8.00-16.00. Starttipajalle ohjaudutaan mm. Etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen työikäisten palveluiden, TE-toimiston, mielenterveyskeskuksen ja oppilaitosten kautta. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä suoraan Starttipajan ohjaajiin.

Ota yhteyttä:

Kaisa Lahtinen
Tiiminvetäjä/ohjaaja
040 335 7219
kaisa.lahtinen(at)valkeakoski.fi

Annu Kontkanen
Ohjaaja
040 335 6831
annu.kontkanen(at)valkeakoski.fi