Starttipaja

Starttipaja

Starttipaja on Valkeakosken Työllisyyspalveluiden matalan kynnyksen paja, joka tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa 17-28 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiseen. Tärkeimpänä päämääränä on tukea asiakkaiden psyykkistä ja fyysistä työkykyä, kehittää arjenhallintataitoja sekä työ- ja opiskeluvalmiuksia. Tätä kautta voidaan parantaa mahdollisuuksia siirtyä työpajoille, koulutukseen tai työelämään. Starttipajalla voi olla sopimuksesta riippuen 2-4 päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa. Valmentautuja saa starttipajajakson päätteeksi osallistumistodistuksen.

Työote starttivalmennuksessa on tavoitteellista, kuntouttavaa sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa. Valmennus räätälöidään nuoren tarpeiden ja voimavarojen mukaan ja jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet. Starttipajan toiminta koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Valmennukselle on ominaista yhteisöllisyys ja toiminnallisuus sekä nuorten osallisuus. Starttivalmennuksessa keskitytään motivaation löytämiseen oman elämänlaadun parantamiseksi, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä mielenkiinnon kohteiden ja eri mahdollisuuksien löytämiseen.

Starttivalmennus tukee nuorta löytämään omat voimavaransa ja tasapainon elämäänsä. Se kiinnittää nuoren eteenpäin vievään ja tulevaisuuteen suuntaavaan toimintaan. Päämääränä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja kestävien ratkaisujen hakeminen. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Starttipajalla työskennellään tiiviisti nuoren verkoston kanssa sekä autetaan nuorta löytämään jatkopolku sekä tarvittavat tukitoimet ennen pajajakson päättymistä.

Starttipaja on auki nuorille ma-to klo 9.00-13.00.
Ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai sovittaessa ma-pe klo 8.00-16.00. Starttipajalle ohjaudutaan mm. Etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, Mielenterveyskeskuksen ja oppilaitosten kautta. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä suoraan Starttipajan ohjaajiin.

Ota yhteyttä:

Kaisa Lahtinen
Tiiminvetäjä/ohjaaja
040 335 7219
kaisa.lahtinen(at)valkeakoski.fi

Ohjaaja
040 335 6831