Startti

Startti

Startti on Valkeakosken kaupungin työllisyyspalveluiden valmennusyksikkö 17-28 –vuotiaille. Startti on opinnollistettu. Startin toiminta jakaantuu 3 kk mittaisiin valmennuksiin. Kaikki Startilla aloittavat käyvät ensin tutustumiskäynnillä ja aloittavat palvelu- ja tilannekartoituksen, kesto 1,5-3kk. Valmentautujat liikkuvat 3 kk välein valmennuksesta toiseen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, huomioiden valmennusten sisältöjen oikea-aikaisuus. Valmennuksia voidaan suunnitella ja muokata valmentautujien tarpeiden pohjalta. Keväällä 2020 toteutetaan mm. seuraavia valmennuksia: Arjenhallinta ja tukitoimet, Musiikki-/taide, Työhönvalmennus, YTO-valmennus sekä Itsetuntemus ja vuorovaikutus. Ryhmät ovat suljettuja. Vain YTO-valmennusryhmä toimii non stop –periaatteella. Valmennuksissa ollaan pääasiassa kuntouttavassa työtoiminnassa, 2 tai 4 päivää viikossa.

Startin koko toiminta on opinnollistettu ja Startin valmennussisällöt ja kaikki toiminta on rakennettu ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien (YTO) osaamistavoitteiden pohjalta. Startin valmennuksissa on eri teemat ja sisällöt, jotka sisältävät yhteisten tutkinnon osien eri osa-alueita. Viikko-ohjelmat tehdään joka viikolle, ja niiden tehtävät täydentävät opittavia sisältöjä. Startilla on useita eri malleja, joiden avulla voi kerryttää YTO-osaamistaan. Lisätietoja YTO-valmennuksestamme:

https://www.tpy.fi/kehittaminen/opinnollistaminen/opinnollistamisen-hyvat-kaytannot/yto-valmennus-starttipajalla/

Startilla luodaan verkostoja ja tukipalveluita sekä ohjataan niiden piiriin. Toiminta koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Yksilövalmennus on vahvinta palvelu- ja tilannekartoituksessa. Startin toiminnan tarkoituksena on edistää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten sosiaalista vahvistamista, osallisuutta, elämässä eteenpäin menemistä, oman polun löytämistä, elämänhallinnantaitoja, yhteisöllisyyttä sekä toimijuutta omien asioiden eteenpäin viemiseksi. Startilla tuetaan nuoren psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, eli tuki on kokonaisvaltaista. Myös vaikeat asiat otetaan puheeksi ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja ja tukitoimia yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti.

Valmennukselle on ominaista yhteisöllisyys sekä nuorten osallisuus. Työote valmennuksessa on tavoitteellista, kuntouttavaa sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa. Jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Startilla saadaan konkreettinen ja laaja käsitys nuoren työ- ja toimintakyvystä sekä arjenhallintataidoista. Starttijakso kestää enintään 12 kk, jonka jälkeen nuori ohjautuu eteenpäin. Valmentautujia tuetaan nivelvaiheissa ja jokaiselle etsitään yksilölliset ratkaisut jatkoon sekä tarvittavat tukipalvelut. Startti tekee paljon yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa, sekä Startilla tekee pop up –päiviä mm. terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja ja opinto-ohjaaja.

Starttipaja on auki valmentautujille ma-to klo 8-15:30.
Ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai sovittaessa ma-pe klo 8.00-16.00. Starttipajalle ohjaudutaan mm. Etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen työikäisten palveluiden, TE-toimiston, mielenterveyskeskuksen ja oppilaitosten kautta. Voit ottaa myös itse yhteyttä suoraan Starttipajan ohjaajiin!

Ota yhteyttä:

Kaisa Lahtinen
Tiiminvetäjä/ohjaaja
040 335 7219
kaisa.lahtinen(at)valkeakoski.fi

Annu Kontkanen
Ohjaaja
040 335 6831
annu.kontkanen(at)valkeakoski.fi