Startti

Startti

Startti on nuorten valmennusyksikkö, joka tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa 17-28 -vuotiaille valmentautujille. Startti on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat ja haluavat tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden jatkopolkujen rakentamiseen. Startti on opinnollistettu, joten kaikki kertyvä oppiminen tunnistetaan osaamistodistukseen, josta on hyötyä mm. opintoihin hakeutuessa. Tärkeimpinä päämäärinä Startilla on tukea voimavara- ja ratkaisukeskeisesti valmentautujien työ- ja opiskeluvalmiuksia, kehittää arjenhallintataitoja, sekä tukea valmentautujan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Startilla valmennetaan sosiaalipedagogisen ajattelun mukaisesti eli otetaan huomioon valmentautujan kokonaisvaltainen tilanne ja elämismaailma. Myös vaikeat asiat otetaan puheeksi ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja ja tukitoimia yhdessä valmentautujan sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti.
Starttipajalla on kolme erilaista pysyvää, avointa valmennusta; palvelu- ja tilannekartoitus, työhönvalmennus sekä YTO-valmennus. Lisäksi Startilla tarjotaan erilaisia 3 kuukauden mittaisia suljettuja valmennuksia, kuten Inspis, Arjen parhautta ja Oma elämä tutuksi. Valmennuksia suunnitellaan nuorten toiveiden ja tarpeiden perusteella.

PALVELU- JA TILANNEKARTOITUS Startilla aloitetaan aina yksilöllisellä palvelutarpeiden arviointijaksolla, joka on pohja niin tukitoimien suunnittelulle kuin verkoston luomiselle.

YTO-VALMENNUS Valmentautuja harjoittelee itsenäisesti YTO-aineiden tehtäviä ja kerryttää hyväksi luettavaa osaamistaan opintoja varten. YTO-valmennuksessa voi olla myös koulutussopimuksella oppilaitoksesta tekemässä opintoja vaihtoehtoisessa oppimisympäristössä. Startilla on useita eri malleja, joiden avulla voi kerryttää YTO-osaamistaan. Lisätietoja YTO-valmennuksestamme:

https://www.tpy.fi/kehittaminen/opinnollistaminen/opinnollistamisen-hyvat-kaytannot/yto-valmennus-starttipajalla/

TYÖHÖNVALMENNUS Valmennus on muotoiltu tukemaan palveluissa toimimiseen sekä valmentautujan sijoittumiseen koulutus- ja työelämään. Tehdään tarvittavia asiakirjoja ja autetaan työ- ja koulutushauissa. Käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja sekä oppilaitoksia ja työpaikkoja.

Valmennukset räätälöidään valmentautujien tilanteista, toimintakyvystä ja tavoitteista riippuen. Startilla ohjelman sisällön suunnittelu ja toteutus tapahtuu eri teemojen mukaisesti. Startilla voi olla enintään vuoden kuntouttavassa työtoiminnassa, sopimuksesta riippuen 2-4- päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä.
Toiminta koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Valmennukselle on ominaista yhteisöllisyys sekä valmentautujien osallisuus. Työote valmennuksessa on tavoitteellista, kuntouttavaa sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa. Jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Startilla saadaan konkreettinen ja laaja käsitys valmentautujan työ- ja toimintakyvystä sekä arjenhallintataidoista. Näihin tietoihin pohjautuen autamme valmentautujaa löytämään tarvittavat tukitoimet ja jatkopolut. Startilla tuetaan valmentautujaa nivelvaiheissa jatkopoluille. Startti tekee paljon yhteistyötä eri tahojen ja verkostojen kanssa, sekä Startilla tekee pop up –päiviä mm. terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja ja opinto-ohjaaja.

Ota yhteyttä Startille ja sovi tapaamisaika tutustumiskäyntiä varten.

Startti Valkeakosken kaupungin verkkosivuilla

Startti on auki valmentautujille ma-to klo 8-15:30.
Ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai sovittaessa ma-pe klo 8.00-16.00. Startille ohjaudutaan mm. Etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen työikäisten palveluiden, TE-toimiston, mielenterveyskeskuksen ja oppilaitosten kautta. Voit ottaa myös itse yhteyttä suoraan Startin ohjaajiin!

Ota yhteyttä:

Saara Villberg
Sosiaaliohjaaja
040 335 7219
saara.villberg(at)valkeakoski.fi

Eeva Karisalmi
Pajaohjaaja
040 335 6831
eeva.karisalmi(at)valkeakoski.fi