Murrosikä

Elämä murroksessa

Murrosikä on nuoren elämässä nimensä mukaisesti suurten muutosten aikaa. Se on elämänvaihe, jolloin tytöt kasvavat naisiksi ja pojat miehiksi. Murrosikä on yksilöllinen vaihe elämässä – sen ajankohta on myös yksilöllinen. Tytöt saavuttavat murrosiän yleensä hieman aiemmin kuin pojat. Murrosiän alkamiseen vaikuttavat esimerkiksi perimä ja ympäristö. Murrosikä käynnistyy hormonitoiminnan seurauksena. Hormonitoiminta saa aikaa muutoksia nuoren vartalossa. Tytöillä kuukautiset ovat merkki sukukypsyydestä. Poikien osalta murrosikään liittyvät yleensä äänen muuttuminen sekä siemensyöksyt.

Murrosiän psyykkinen kehitys tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa nuoren suurin tehtävä on sopeutua omaan nopeasti muuttuvaan kehoonsa. Tämä on vaihe, jossa yleensä ristiriidat suhteessa vanhempiin ilmenevät. Toisessa murrosiän vaiheessa kiinnostus ja kontaktit vastakkaiseen tai samaan sukupuoleen lisääntyvät. Tässä vaiheessa myös omat seksuaalisuuteen ja identiteettiin liittyvät kysymykset saattavat painaa mieltä. Kolmannessa vaiheessa ollaan jo murrosiän loppusuoralla. Silloin nuori pyrkii itsenäistymään vanhemmistaan lopullisesti, ja kodista poismuutto sekä seurustelusuhteet tulevat ajankohtaisiksi.

Jokaiseen murrosiän vaiheeseen kuuluvat erilaiset mielialojen ja tunteiden heilahtelut. Näissä tilanteissa usein helpottaa keskustella ja sitä varten kannattaa kääntyä esimerkiksi oman kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin puoleen.