Mielenterveys

MIELENTERVEYS

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys on elämäntaitoa, olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Mielenterveyttä ei nähdä vastakohtana mielen sairauksille ja häiriöille. Samalla tavoin, kun pidetään huolta fyysisestä kunnosta, myös mielensä kuntoa voi vahvistaa ja ylläpitää. Mielenterveyttä vahvistetaan mielenterveystaidoilla, joiden avulla lisätään ja tarvittaessa käytetään voimavaroja. Nuori tarvitsee kasvunsa tueksi aikuisen turvaa ja kannustusta, ja tätä varten aikuiset tarvitsevat riittävästi mielenterveystaitoja.

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta

Mielenterveyteen kuuluu taito tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita. Tunteiden kuunteleminen ja kohtaaminen lisäävät itsetuntemusta.

Itsetunto vahvistuu, kun saa onnistumisen kokemuksia, löytää omia vahvuuksiaan ja tekee asioita, jotka tuottavat itselle hyvää mieltä.

Ihmissuhdetaidot, kuten joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, ovat tärkeä osa mielenterveyttä.

Turvaverkko Mielenterveys on kykyä puhua mieltä painavista asioista ja tukeutua ystäviin ja lähimmäisiin.

Hyvinvoiva mieli auttaa kohtaamaan arkipäivän pettymyksiä ja selviytymään elämässä vastaan tulevista kriiseistä.

Arvojen eli elämässä hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavina pidettävien asioiden pohtiminen, vahvistaa mielenterveyttä.

Huolista huolimatta jokaisella on myös voimavaroja. Kun voimavarat pidetään mukana keskustelussa, vahvistetaan samalla luottamusta omiin kykyihin selviytyä haastavistakin elämäntilanteista.

 

JOS MIELENTERVEYTESI MIETITYTTÄÄ TAI HALUAT PUHUA MIELTÄSI ASKARRUTTAVISTA ASIOISTA, KESKUSTELE ASIASTA JONKUN LUOTETTAVAN AIKUISEN KANSSA

Mitä masennus on?

Olet varmaan kuullut monesti sanottavan, että joku on masentunut. Arkikielessä usein kuultu ilmaus voi liittyä esimerkiksi suruun ja yksinäisyyteen. Masennus sairautena on kuitenkin eri asia kuin suru tai yksinäisyys. Se on joukko oireita, jotka vaikuttavat oleellisesti ihmisen vointiin ja toimintakykyyn. Masennus on varsin yleinen sairaus, joka on opittu tunnistamaan aikaisempaa paremmin.

Sairauteen liittyy joukko yleisiä oireita, joiden avulla masennuksen voi tunnistaa. On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, että ihminen on oma yksilöllinen kokonaisuutensa, joka voi oireilla sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvinkin yksilöllisesti. Jos havaitset itsessäsi tai kaverissasi alla lueteltuja (jatkuvia oireita), kannattaa asia ottaa puheeksi esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai koulupsykologin kanssa.

 • Jatkuvasti masentunut mieliala – ahdistus, ärtyneisyys, kiihtyneisyys tai selvä hidastuneisuus
 • Kiinnostuksen puute – aloitekyky kärsii, mitään ei saa aikaiseksi eikä juuri mikään tuota mielihyvää. Myös seksuaalinen mielenkiinto ja seksuaaliset toiminnot voivat heiketä.
 • Unihäiriöt – Nukahtaminen on vaikeaa, uni on levotonta ja siitä herää ahdistuneena vähän väliä; uni jää liian lyhyeksi. Unen jälkeenkään ei ole levännyt olo. Toisilla tilanne voi olla päinvastainen. Masennukseen liittyvä väsymyksen ja voimattomuuden tunne on niin voimakas, että mieluiten lepää ja nukkuu koko ajan.
 • Muutokset ruokahalussa – Yleensä ruokahalu kärsii, paino putoaa ja ummetuskin voi vaivata. Toisaalta joidenkin ruokahalu voi kasvaa huomattavastikin ja paino nousta. Suun kuivuminen voi olla ongelma.
 • Keskittymisen vaikeudet – Lukeminen ja television seuraaminen voi olla mahdotonta. Usein masentuneet ihmiset kertovat muistamisen häiriöistä ja voivat jopa pelätä dementoituvansa.
 • Itsetunnon heikkeneminen – Masentuneen itsetunto ja itseluottamus ovat kovilla. Lisäksi masentunut voi kokea voimakastakin syyllisyyden tunnetta.
 • Kuolemanajatukset – Kun masennus on vaikea, saattaa masentuneelle tulla kuolemantoiveita tai jopa itsemurha-ajatuksia. Hän saattaa kokea koko elämänsä arvottomaksi.
 • Todellisuuden vääristyminen – Vaikeassa masennuksessa esimerkiksi syyllisyysajatukset voivat olla muiden mielestä kohtuuttomia tai järjettömiä. Ihminen voi myös kuulla ääniä tai nähdä näkyjä. Tällaista tilannetta kutsutaan psykoottiseksi masennukseksi.
 • Muita oireita – Masennukseen voi liittyä muun muassa selittämättömiä
  kiputiloja tai särkyjä

MASENNUKSEN OMAHOITO-OHJEET

 

 

Linkkejä ja lisätietoa asiasta nuorille

Linkkejä ja lisätietoja asiasta työntekijöille