Masennus

Masennuksen tunnistaminen

Mitä masennus on? Olet varmaan kuullut monesti sanottavan, että joku on masentunut. Arkikielessä usein kuultu ilmaus voi liittyä esimerkiksi suruun ja yksinäisyyteen. Masennus sairautena on kuitenkin eri asia kuin suru tai yksinäisyys. Se on joukko oireita, jotka vaikuttavat oleellisesti ihmisen vointiin ja toimintakykyyn. Masennus on varsin yleinen sairaus, joka on opittu tunnistamaan aikaisempaa paremmin.

Sairauteen liittyy joukko yleisiä oireita, joiden avulla masennuksen voi tunnistaa. On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, että ihminen on oma yksilöllinen kokonaisuutensa, joka voi oireilla sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvinkin yksilöllisesti. Jos havaitset itsessäsi tai kaverissasi alla lueteltuja (jatkuvia oireita), kannattaa asia ottaa puheeksi esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai koulupsykologin kanssa.

 • Jatkuvasti masentunut mieliala – ahdistus, ärtyneisyys, kiihtyneisyys tai selvä hidastuneisuus
 • Kiinnostuksen puute – aloitekyky kärsii, mitään ei saa aikaiseksi eikä juuri mikään tuota mielihyvää. Myös seksuaalinen mielenkiinto ja seksuaaliset toiminnot voivat heiketä.
 • Unihäiriöt – Nukahtaminen on vaikeaa, uni on levotonta ja siitä herää ahdistuneena vähän väliä; uni jää liian lyhyeksi. Unen jälkeenkään ei ole levännyt olo. Toisilla tilanne voi olla päinvastainen. Masennukseen liittyvä väsymyksen ja voimattomuuden tunne on niin voimakas, että mieluiten lepää ja nukkuu koko ajan.
 • Muutokset ruokahalussa – Yleensä ruokahalu kärsii, paino putoaa ja ummetuskin voi vaivata. Toisaalta joidenkin ruokahalu voi kasvaa huomattavastikin ja paino nousta. Suun kuivuminen voi olla ongelma.
 • Keskittymisen vaikeudet – Lukeminen ja television seuraaminen voi olla mahdotonta. Usein masentuneet ihmiset kertovat muistamisen häiriöistä ja voivat jopa pelätä dementoituvansa.
 • Itsetunnon heikkeneminen – Masentuneen itsetunto ja itseluottamus ovat kovilla. Lisäksi masentunut voi kokea voimakastakin syyllisyyden tunnetta.
 • Kuolemanajatukset – Kun masennus on vaikea, saattaa masentuneelle tulla kuolemantoiveita tai jopa itsemurha-ajatuksia. Hän saattaa kokea koko elämänsä arvottomaksi.
 • Todellisuuden vääristyminen – Vaikeassa masennuksessa esimerkiksi syyllisyysajatukset voivat olla muiden mielestä kohtuuttomia tai järjettömiä. Ihminen voi myös kuulla ääniä tai nähdä näkyjä. Tällaista tilannetta kutsutaan psykoottiseksi masennukseksi.
 • Muita oireita – Masennukseen voi liittyä muun muassa selittämättömiä
  kiputiloja tai särkyjä.