Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö Valkeakoskella

Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi tekee koulunuorisotyötä Valkeakoskella pääsääntöisesti yläkouluikäisten nuorten sekä 2. asteen opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Vuosittain järjestetään Iso Askel tapahtuma 6 lk. sekä Ryhmäx tapahtuma uusille seiskaluokkalaisille. Parin vuoden välein järjestetään myös A.T.E. Extreme tapahtuma yläkouluille ja 2. asteen opiskelijoille.

Iso Askel

Iso Askel-tapahtuma on suunniteltu kuudesluokkalaisille, jotka ovat siirtymässä syksyllä yläkouluun. Iso Askel-tapahtuma pidetään keväällä huhti-toukokuussa ja kaupungin jokainen kuudesluokkalainen pääsee tapahtumaan. Kaupunkikoulujen kutoset (Sorrila, Tietola, Roukko) käyvät Ison Askeleen läpi puolessatoista tunnissa, kehäkoulujen (Tarttila, Kärjennniemi, Rauhala, Leppälä) Iso Askel on yön yli kestävä leiri Pappilanniemessä. Isossa Askeleessa käsitellään juuri tähän murrosvaiheeseen sopivia aiheita: Murrosikää, riippuvuuksia ja kiusaamista. Lisäksi tapahtumassa saa käytännön tietoa yläkoulun arjesta: tästä on ollut kertomassa koulun edustaja sekä tukioppilaat. Iso Askel toteutetaan yhteistyöllä seurakunnan kanssa.

Ryhmäx

Ryhmäx- seiskojen ryhmäytyspäivät kokoavat Tyryn ja Naakan koulun seiskat Pappilanniemeen luokanvalvojiensa ja tukioppilaidensa kanssa. Ryhmäx -päivissä korostuu valinnan vapaus, vastuunotto ja koko upean Pappilanniemen luonnon hyödyntäminen. Luokat valitsevat itse oman päätavoitteensa ja toteutusvaihtoehdon (Jetron retket, Hippikommuuni, Time traveller ja Remontoijan unelma ) Ryhmäx-päivälle. Jokaiselle vastaantulevalle tehtävälle on määritetty tarkoitus, useimmiten se, että tehtävän suorituksesta saa lisävihjeen seuraavaan tehtävään. Monipuolisista suorituksista on myös mahdollista ansaita lisäetua päivän lopuksi pidettävään luokkien väliseen haasteeseen. Ajatus kuitenkin on, että oppilaat toimivat ryhmänä itseään varten ja tekevät ryhmälleen sopivia valintoja omassa aikataulussaan. Ohjaajien keskeisimpiä tehtävinä on luottaa luokan yhteisiin valintoihin, turvallisuudesta huolehtiminen ja reflektointi. Pari viikkoa Ryhmäx-päivän jälkeen seiskaluokat kokoavat matkakertomuksen yhdessä ohjaajan kanssa, jonka he esittelevät muille koulunsa 7.luokkalaisille. Ryhmäx-päivän tarkoitus on ryhmäyttää uusi luokka, jossa kaikki eivät välttämättä tunne toisiaan, luoda yhteishenkeä ja tuottaa elämyksellinen kokemus jokaiselle seiskaluokan aloittaneelle.

Vanhempainillat

Nuorisonohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät käyvät yläkoulujen vanhempien illoissa esittelemässä nuorisotoimen toimintaa nuorten vanhemmille. Nuorisonohjaajat panostavat eniten seiskaluokkalaisten vanhempien iltoihin, sillä seiskat ovat tervetulleita nuorisotiloille ja useimpiin muihin toimintoihin. Etsivät nuorisotyöntekijät käyvät kertomassa ysiluokkalaisten vanhemmille mahdollisuuksista, jos nuori ei pääsekään peruskoulun jälkeen opiskelemaan tai jättäytyy saamastaan opiskelupaikasta pois.

Luokkien tutustumiset nuorisotiloihin

Nuorisotoimen nuorisotiloihin voi tulla tutustumaan myös oman luokan kanssa! Nuorisotoimen palveluihin kuuluu se, että tutustutamme nuoria tiloihimme ja toimintoihimme. Nuorten iltojen alaikäraja on 7.-luokkalaiset, mutta toimintaa järjestetään myös 5.-6.-luokkalaisille. Tämän ikäisille järjestämme tutustumiskäyntejä vaikkapa koulupäivän aikana. Nuorisonohjaajilta voi kysellä aiheesta lisää.