Kiusaaminen

Kiusaaminen on väkivaltaa

Kiusaaminen on toiseen ihmiseen kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen on tarkoituksellista, toista ihmistä vahingoittavaa toimintaa, johon on puututtava heti jos sellaista havaitsee. Kiusaamisesta voi olla hankala puhua, varsinkin jos itse on ollut kiusaamisen kohteena.

Kiusaamista voi tapahtua koulussa, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Kiusaaminen eroaa normaalista leikistä tai tavanomaisesta nahistelusta juuri siinä, että kiusaaja tahallisesti ja tarkoituksenmukaisesti haluaa vahingoittaa toista ihmistä. Kiusaaminen on siis pahan mielen aiheuttamista, joka on tahallista. Kiusaaja voi kokea pätemisen tarvetta ja on voinut olla itse aikaisemmin kiusaamisen kohteena.

Esimerkiksi koulukiusaaminen saattaa kuulua pahimmillaan rikosoikeuden piiriin. Vaikkei kiusaaminen itsessään ole lainsäädännössä määritelty, niin monet kiusaamisen muodot rikkovat lakia. Lyöminen, potkiminen, töniminen tms. voidaan tilanteesta riippuen luokitella pahoinpitelyksi. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos havaitset kiusaamista – siitä kannattaa aina ilmoittaa esimerkiksi omalle opettajalle.

Jos joudut kiusaamisen kohteeksi muista, että vaikka kiusaamisesta kertominen voi tuntua vaikealta on kuitenkin tärkeää kertoa kiusaamisesta, jotta se saadaan loppumaan. Älä odota ja ja toivo kiusaamisen loppumista, vaan kerro asiasta esimerkiksi koulukuraattorille.

Nettikiusaaminen

Netti on paikka jossa voi  kiusata ja tulla kiusatuksi aivan kuten koulussakin. Anonyymina toimiminen saattaa hämärtää käsitystä siitä, että kiusaaminen satuttaa. Koulukiusaamisen siirtyminen nettiin ja sosiaaliseen mediaan on ikävää myös sen vuoksi, että lapsi tai nuori ei pääse karkuun kiusaamista edes kotona ja vapaa-ajallaan. Suurin osa netissä tapahtuvasta kiusaamisesta tapahtuu tuttujen välillä. Kiusaaja ja kiusattu tuntevat toisensa koulusta tai vaikkapa samasta harrastuksesta.

Lapsi tai nuori ei ehkä uskalla kertoa netissä tapahtuvasta kiusaamisesta, koska pelkää, että netin käyttö kielletään häneltä kokonaan. Netissä voi myös ystävystyä ja löytää samoista asioista kiinnostuneita kavereita.

Nettikiusaaminen voi olla mm. 

  • Pilkkaavat tai uhkaavat viestit
  • Juorujen tai henkilökohtaisten tietojen levittäminen
  • Valokuvien manipulointi ja levittäminen
  • Toisen nimellä esiintyminen
  • Sulkeminen ryhmän tai keskustelun ulkopuolelle
  • Salasanojen huijaaminen
 

Mitä tuli tehtyä? Kunnioittavan kohtaamisen haasteet

Klikkaamisella, kommentoinnilla tai tykkäämisellä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia, joiden pohtimen edistää vastuullista nettikäyttäytymistä. Radio Suomi Popin juontaja Susanna Laine ja KOM-teatterin näyttelijä Eeva Soivio käyvät videolla yläkoulussa juttelemassa nettikiusaamisesta oppilaiden kanssa. Videolla on neljä teemaa: 1. Loukkaatko klikkaamalla, 2. Kenen joukoissa seisot?, 3. Satutatko sanoilla? ja 4. Kostatko kuvilla? 

Video on tarkoitettu käytettäväksi mm. oppitunneilla ja siihen on olemassa keskusteluaineisto.

Lataa keskusteluaineisto (pdf)