Erityisnuorisotyö

Mitä on erityisnuorisotyö?

Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Toiminta lähtee nuorten tarpeista. Lasten ja nuorten elämänhallintaan ja osallisuutta tuetaan pienryhmätoiminnalla ja henkilökohtaisilla kohtaamisilla. Työ keskittyy ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen.

Nuorisopalveluissa erityisnuorisotyötä tehdään tällä hetkellä pääosin erilaisten pienryhmien ja koululuokkien kanssa. Tavoitteeseen pyritään erilaisin toiminnallisin menetelmin. Pienryhmätoiminta tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajantoimintaa erilaisten harraste- ja toimintaryhmien sekä viikonloppuleirien puitteissa.

Työ on moniammatillista yhteistyötä, seurakunnan, järjestöjen, koulujen, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kanssa. Yhteyttä työntekijöihin voi ottaa joko nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötahot.