Talouden hallinta

Enemmän vähemmällä

Kustannukset saat kuriin perehtymällä omaan taloustilanteeseen perusteellisesti. Kun menot on suunniteltu tulojen mittaisiksi, kustannukset eivät karkaa käsistä. Järkevällä talouden suunnittelulla varmistutaan, että talous pysyy tasapainossa myös yllättävien tai henkilökohtaiseen talousarvioon muulla tavalla mahtumattomien kulujen osuessa omalle kohdalle. Jokapäiväisessä elämässä muodostuu:

  • väistämättömiä, pakollisia kuluja
  • tilannekohtaisia tai omakohtaisia välttämättömiä kuluja
  • tulojen ja varallisuuden mahdollistamia elintasokuluja
  • Pakollisia ja väistämättömiä kuluja muodostavat mm. ruoka, vaatteet, asuminen, hygienia- ja siivoustarvikkeet sekä lääkkeet ja sairaanhoito. Omakohtaisia kuluja voi tulla välttämättöminä pidetyistä tuote- tai palveluhankinnoista. Tällaisia ovat esimerkiksi harrastukset, kulttuuri, nautintoaineet, lehdet, tv jne. Tilannekohtaisia kuluja voi tulla määräysten, opiskelun, ammatin tai esimerkiksi työnhaun kautta.

Lisää vinkkejä omaan taloudenhallintaan löydät Mun talous -sivuilta

Verotus

Verotuloilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluja. Niillä ylläpidetään esimerkiksi terveydenhuoltoa ja mahdollisuuksia koulutukseen. Suomessa veroja maksaa jokainen tuloistansa riippuen – suurituloiset enemmän, pienituloiset vähemmän. Verovelvollinen on jokainen, myös alaikäinen silloin, kun hänellä on tuloja. Verottaja saa tulotiedot suoraan työnantajalta. Palkkatulo ei kuitenkaan ole ainoa verotettava tulo. Myös opintoraha, työttömyyspäivärha sekä monet KELA:n etuuksista ovat verotettavaa tuloa.

Verokortti tipahtaa luukusta viimeistään silloin, kun täytät 16 vuotta. Verokortti kannattaa ottaa mukaan heti ensimmäisenä työpäivänä ja antaa työpaikan palkanlaskijalle. Verokortista työnantaja näkee, paljonko palkastasi on pidätettävä veroa. Työsuhteen päättyessä työnantaja palauttaa verokorttisi.

Kuluttajansuoja

Kuluttajan perusvelvollisuus on maksaa tavaran tai palvelun hinta kokonaan ja sovittuna aikana. Myyjän perusvelvollisuus on toimittaa sovitunlainen tuote. Nämä asiat on määritelty kuluttajansuojalaissa. Oikeudellisesti tavaran tai palvelun ostaminen merkitsee sopimuksen tekemistä. Sopimusta ei voi kumpikaan osapuoli yksinään muuttaa. Kauppaa ei siis voi noin vain peruuttaa, vaikka tulisikin katumapäälle.

Virheettömän tavaran voi palauttaa ja saada rahat takaisin vain, jos myyjä siihen suostuu. Silloin myyjällä on halutessaan oikeus vaatia kohtuullinen vahingonkorvaus eli ns. purkuraha. Jos on epävarma ostoksen sopivuudesta, kannattaakin yrittää sopia avokaupasta ja pyytää kuittiin merkintä päivämäärästä mihin mennessä tuotteen voi palauttaa kuluitta. Monet liikkeet ja tavaratalot antavat ostoksille vaihto- ja/tai palautusoikeuden. Se on niiden vapaaehtoista asiakaspalvelua, ja liike voi itse määritellä palautusehdot.

Ostaja voi peruuttaa tuotteen tilauksen, jos tilattua tavaraa ei vielä ole toimitettu kuluttajalle. Oikeudellisesti kyse on silloin kuitenkin sopimusrikkomuksesta. Myyjä ei voi vaatia ostajaa pysymään sopimuksessa, mutta myyjällä voi olla oikeus korvaukseen. Korvauksen suuruus on usein määritelty tilaussopimuksessa.

Riitatilanteessa kohtuukorvauksen arviointiin vaikuttaa mm. se, kuinka yksilöllinen tilattu tuote on, kuinka pitkälle sen valmistus on edennyt, tilaussopimuksen peruuttamisen ajankohta ja myyjän todelliset kulut. Tällaisissa tapauksissa apua antaa kuluttajaneuvoja, joka toimii puolueettomasti antaessaan tietoja kuluttajan oikeuksista ja ja velvollisuuksista ja sovitellessaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitoja. Lisäksi hän antaa tietoa ja oppaita kuluttajakauppaan ja -sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Lähde: www.nuortentampere.fi

Tietoa

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallista palvelua, jota Kuluttajavirasto ohjaa. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.

Valtakunnallinen neuvontanumero:
071 873 1901

Ruotsinkielinen neuvonta:
071 873 1902

Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15. Puhelun hinta pvm/mpm, myös mahdollinen jonotusaika maksaa pvm/mpm.

Kuluttajaoikeusneuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai jos asia on erityisen monimutkainen ja edellyttää tapaamista neuvojan kanssa, puhelinneuvonnassa voi sopia tapaamisesta neuvontapisteessä.

www.kuluttajaneuvonta.fi